Pomiar zawilgocenia

Radiometr mikrofalowy T610

Zasada pomiaru : Metoda mikrofalowa
Zakres pomiarowy: od 0 do 200 cyfr
Rozdzielczość : 0,1 cyfry
Dokładność : 0,1 cyfry
Głębokość penetracji : do 300 mm
Sygnał alarmowy : akustyczny

Problemem zasadniczym w przypadku murów grubych, jest wilgotność we wnętrzu muru, która z reguły jest o kilka procent wyższa niż przy powierzchni. Przeważnie stosowane urządzenia dokonują pomiaru wilgotności powierzchniowej ścian. Do wyjątków należy Radiometr mikrofalowy T610, który dokonuje pomiaru wgłębnego.
Dzięki technice mikrofalowej zastosowanej w Radiometr mikrofalowy T610 można wykryć rozkład wilgotności do głębokości 300 mm. Zaletą tego urządzenia jest, obok wysokiej głębokości pomiarowej, niezależność od stopnia zasolenia materiału. Przy metodzie mikrofalowej jest, więc bez różnicy czy mierzony będzie stary czy nowy rodzaj budownictwa.
Dla bezpośredniej oceny danych pomiarowych dostępne są funkcje wartości min., maks. wartości. Oprócz tego, aktualne wartości można odczytać dzięki funkcji Hold. Ponieważ miernik ten posiada dwie wyświetlane wartości, można, w razie potrzeby odczytać jednocześnie do aktualnej wartości pomiarowej dodatkowo jeszcze jedną wybraną