Oferta

Oferujemy osuszanie budynków i osuszanie ścian metodą maszynowego podcinania ścian

Maszynowe podcinanie ścian polega na wykonaniu nacięcia wzdłuż muru, piłą łańcuchową. Przecięcie muru wykonuje się po obwodzie całego budynku wycinając spoinę poziomą między cegłami na wysokości posadzki. W wyciętą szczelinę wkłada się folię o grubości 2 mm, łączoną na zakładki. Następnie przecięcie podklinowuje się klinami z tworzywa sztucznego. W szczelinę podklinowanej ściany wtłacza się ciśnieniowo zaprawę cementową z dodatkami powodującymi pęcznienie przy zastyganiu.

oferujemy osuszanie budynków, osuszanie ścian i osuszanie fundamentów metodą  izolacji iniekcyjnej oraz innych specjalistycznych robót przeciwwilgociowych i osuszeniowych.

Koszty

Wykonanie izolacji techniką cięcia murów

Wykonanie izolacji lub odtworzenie niesprawnej starej izolacji poziomej ścian można wykonać metodą maszynowego cięcia ścian. Przecinanie poziome ścian wykonuje się w miejscu poziomych spoin. W wyciętą fugę ściany, po oczyszczeniu szczeliny, zakłada się izolację z grubej folii lub laminatu a następnie wbija się kliny przenoszące ciężar przecinanej ściany na fundament. Szczeliny z założoną izolacją wypełnia się specjalnie przygotowaną niekurczliwą zaprawą wypełniającą pozostałe wolne przestrzenie wyciętej fugi. Koszt wykonania izolacji metodą maszynowego podcinania ścian określamy wg wyceny dla ilości mb. i grubości ścian.

Wykonanie izolacji iniekcyjnej

Koszt wykonanie izolacji iniekcyjnej zależy od zastosowanych preparatów. Dobór rodzaju preparatów uzależniony jest od występowania w konkretnej ścianie skażeń takich jak; sole mineralne, sole higroskopijne, grzyby, pleśnie czy też bakterie. Określa się też poziom wody gruntowej, nasilenie podciągania kapilarnego oraz występowanie punktu rosy. Do izolacji stosujemy produkty różnych wyspecjalizowanych firm. Ceny preparatów iniekcyjnych krajowych, na bazie krzemianów, kształtują się najniżej i są porównywalne. Koszt preparatu do wykonania przepony iniekcyjnej zależy od grubości muru. Wpływ na cenę ma też rodzaj oraz jakość materiału tworzącego ścianę. Szacunkowe koszty podajemy po uzyskaniu informacji o konkretnym budynku. Przesłanie podstawowych informacji takich jak grubość i długość ściany oraz rodzaj materiału, określonych w formularzu lub e-mailem spowoduje szybkie odesłanie wyliczonych kosztów izolacji. Cena osuszenia iniekcyjnego ścian budynku jednorodzinnego (8 mb x 9 mb) wynosi około 3000 zł.

Wykonanie izolacji poziomej ściany

Koszt wykonania izolacji poziomej ściany dla poszczególnych preparatów – płynów zawierających związki hydrofobowe oraz substancje krzemianowe metali alkalicznych, uzależniony jest od renomy producenta, grubości muru oraz rodzaju materiałów, z których wykonany jest mur.

Usługi bezpłatne

Doradztwo w zakresie obniżenia poziomu wód gruntowych, wentylacji pomieszczeń, wykonania izolacji i osuszenia ścian.

Przeglądy budynków oraz wycenę szczegółową wykonania: podcinki lub przepony iniekcyjnej

Pozostałe usługi

 
 

Osuszanie ścian DRYPANELAMI

 

panel emituje promienie na podczerwień DRYPANEL Bautrockner ( Osuszacz )

Jest to rewelacyjny panel, który  jest lekki, bez hałasowy, bezawaryjny, prosty w montażu, niepotrzebujący serwisu, konstrukcja jego jest bardzo wytrzymała najważniejszy jego atut  to oszczędność energii, czasu i jego wydajność.

Osusza ściany w sposób rewelacyjny na zasadzie odparowania muru. Ciepło PODCZERWIENI ekspresowo osusza zawilgocone ściany.